Vodni vzorci

Pitna voda je ključen del prehrane in zdravja ljudi, zato je skrb za kakovostno pitno vodo nekaj, za kar je odgovoren vsak uporabnik le-te in ne le upravljavci vodovodnih omrežij. Vir pitne vode ni le sistem z oskrbo pitne vode, temveč so tudi vodna zajetja, voda iz cistern, voda namenjena za pakiranje idr.

Z analizami le-te pripomoremo k hitremu odkrivanju vsakega odklona od normalne vrednosti in tako lahko učinkovito in hitro ukrepamo proti poslabšanju njene kakovosti. Le tako poskrbimo za varnost pitne vode in posledično zdravje ljudi. Z zavedanjem in odgovornostjo do kakovostne pitne vode se lastnik sam odloči o potrebnih analizah.

 

Za opravljeno storitev  izda podjetje LEKS ustrezno potrdilo.


 

Kontaktirajte nas

kontaktni obrazec

obvezno polje