PRAVE MUHE - Muscidae

Med vsemi členonožci, ki prenašajo patogene mikroorganizme, so najpomembnejši dvokrilci (komarji in mušice ter prave muhe). Prenašajo malarijo, filarijazo, rumeno mrzlico, dengo, virusne encefalitise, lišmeniazo, tripanosomijazo, boreliozo in druge bolezni.

VRSTE MUH:


HLEVSKA MUHA (STOMOXYS CALCITRANS) 
Je rjavkasta muha z zelenim kovinskim leskom. Po velikosti je podobna navadni hišni muhi. Plodi se v vlažnem senu in slami, posebno okoli skednjev in hlevov. Je dobra letalka in lahko potuje večkilometrov od kraja, kjer se je plodila. Poleti in jeseni je hudo nadležna ne samo v hlevih, temvečtudi na plažah. Kri sesata samec in samica. Ker se te muhe nenehno selijo, domnevajo, da so mehanični prenašalci bolezni kot so tripanosomijaza, lišmeniaza, tularemija, vranični prisad, tetanus in poliomelitis.


HIŠNA MUHA (MUSCA DOMSTICA)
Je ubikvitarna žuželka, ki leti do 8 km daleč. V zaprtem prostoru je zelo aktivna. V hladnejših klimatskih okoljih se razmnožuje v glavnem pred zimo in žuželke prezimijo kot bube ali odrasli osebki. V krajih s toplim podnebjem se hišna muha razmnožuje celo leto. Hišne muhe lahko prenašajo črevesne gliste ali njihova jajčeca in so potencialni prenašalci bolezni kot so dizenterija, gastroenteritis, kolera in tuberkuloza.
Velikost 6-8 mm, razpon kril 13-15 mm, sive barve, zadek rjavo rumen.


RAZMNOŽEVANJE HIŠNE MUHE
Samica začne odlagati jajčeca, ko je ta stara komaj 48 ur. Tekom svojega odraslega življenja, ki traja 1-3 mesecev, odloži 4-5 serij jajčec. V vsaki seriji pa je 100-150 jajčec. Jajčeca so biserno bele barve in cilindrične oblike, merijo pa 1mm v dolžino. Odlagajo jih v organski material. Iz jajčec se razvijejo bele, breznoge ličinke, ki merijo 10-12 mm. Ličinke se zabubijo, iz njih pa se razvijejo odrasle muhe, ki se po 3-4 dneh že razmnožujejo. Poleti, ko so temperature visoke, je ta razvojni krog zelo hiter (pri 35°C traja le 7 dni).

ZATIRANJE
Muhe imajo ogromen razmnoževalni potencial in veliko mobilnost. Da bi prekinili njihov
razmnoževalni cikel, morajo biti ukrepi zatiranja usmerjeni na ličinke in odrasle muhe. Nujno
je vzdrževanje higiene, da bi odstranili potencialna razmnoževalna mesta in vire hrane. Za zatiranje se lahko uporabljajo mehanska sredstva, ki preprečujejo migracijo ličink z mesta razmnoževanja na hladnejša mesta, kjer se zabubijo, ter mehanska sredstva za lovljenje odraslih muh. Da bi dosegli željene rezultate, moramo vzdrževanju higiene in mehanskim sredstvom dodati insekticide - sredstvo proti odraslim muham. Odrasle muhe predstavljajo le 20% vse biološke mase, 80% pa je jajčec, ličink in bub. Zato moramo z larvicidi zatirati ličinke.

  • tekoči insekticid
  • feromonske vabe
  • fizične bariere
  • električni lovilci mrčesa
  • larvicidi
     

Kontaktirajte nas

kontaktni obrazec

obvezno polje