Leks d.o.o., predstavlja naslednjo ponudbo

Dezinfekcija

Uničevanje bakterij in drugih mikroorganizmov v prostorih, na opremi in priboru. Pri tem opravilu uporabljamo profesionalne preparate, ki so dovoljeni za uporabo v RS.

Dezinsekcija

Uničevanje in zatiranje vseh vrst insektov kot so: mravlje, molji, ščurki, muhe, uši, stenice, ose,… Navedene insekte zatiramo s profesionalnimi preparati, ki imajo takojšen in podaljšan učinek in so dovoljeni za uporabo v RS.
 

Deratizacija

Uničevanje glodavcev, predvsem miši in podgan s profesionalnimi preparati, ki  so dovoljeni za uporabo v RS.
 

Klorni šok

Dezinfekcija vodovodnega omrežja.

Vodni vzorci

Odvzem in analiza vodnih vzorcev iz vodovodnega omrežja. 

Sanitarno svetovanje

Interni sanitarni nadzor v obratih družbene prehrane, gostinskih, trgovskih in drugih živilsko predelovalnih obratih, z odvzemom brisov na snažnost in vzorcev živil.

Izdelava HACCP sistema

V objektih, kjer se opravlja proizvodnja in promet z živili.

Kontaktirajte nas

kontaktni obrazec

obvezno polje