MRAVLJE - Formicidae

V toplih poletnih mesecih so problemi z mravljami v zgradbah precej običajni, razen pri faraonskih mravljah, ki se v stanovanju pojavljajo preko celega leta. Gre za probleme, ki jih le s težavo rešujemo, saj so mravlje zelo dobro organizirane in imajo ustaljene navade. Živijo v kolonijah, ki lahko štejejo milijone osebkov, svoje rove in gnezda pa imajo globoko v zemlji ali na drugih mestih, ki so pogosto težko dosegljiva. V stanovanjih in drugih zgradbah si za gnezdo pogosto izberejo prostore pod talnimi oblogami (parketom), pod ometom, ob kanalizaciji in drugih ceveh ter na podobnih mestih.
Večina mravelj za normalno delovanje kolonije potrebuje temperaturo 20° C. Njihova gnezda so navadno narejena v temnih in skritih mestih. Za faraonske mravlje pa je potreba po toploti še posebej pomembna, saj je za razvoj zaroda potrebna temperatura 26° C. Zato je zanje značilno, da se njihova gnezda v našem klimatskem območju nahajajo v zgradbah.

 

VRSTE MRAVELJ:

 

ČRNE MRAVLJE

Nahajajo se v vrtovih in na travnikih. Velike so približno 5mm. To so aktivne žuželke, ki gradijo svoja gnezda v travi, ob zidovih ali pod kamenjem, pri iskanju hrane pa potujejo delavke tudi v naša stanovanja, kjer lahko občasno ustvarijo tudi gnezda. Delavke gnezda stalno povečujejo in izdelajo številne galerije in celice. Njihovo kopanje okrog korenin rastlin prst suši, pogosto pa »gojijo« tudi listne uši, ki so rastlinski škodljivci, zaradi sladkih izločkov teh žuželk, s katerimi se hranijo. Črne mravlje množično odlagajo jajčeca aprila, do julija pa se razvijejo bube, ki se začno izlegati v drugi polovici julija. Krila imajo le spolni osebki, ki letijo na paritvene lete. Matica po rojenju odlomi krila, samci poginejo, ko so matice oplojene. Rojenje in oploditev poteka v zraku.

 

RDEČE MRAVLJE

Velike so približno 4mm. Predvsem jih poznamo po precej bolečih ugrizih. Živijo navadno v gozdovih in gradijo svoja gnezda iz iglic, vejic in suhe podrasti.

 

FARAONSKE MRAVLJE

 Gnezda delajo v stanovanjskih zgradbah in institucijah kot so bolnišnice, hoteli, poslovnih prostorih (razen v toplih poletnih mesecih, ko se lahko preselijo tudi v okolico
zgradb). Velike so le 2-2,5mm. Delavke so jantarno rumene barve, zadek pa imajo temen.
Lastnosti teh mravelj se v precejšni meri razlikujejo od lastnosti drugih vrst mravelj, ki živijo pri nas, predvsem zaradi njihovega tropskega izvora. Njihova gnezda se nahajajo na nam nedostopnih mestih (v zidovih, v talnem parketu, razpokah, špranjah, v pohištvu), njihov razmnoževalni potencial pa je ogromen, saj se zaradi stalnih pogojev, v katerih živijo, razmnožujejo celo leto. Faraonke so lahko zelo neprijetne, če se naselijo v naših stanovanjih, poleg tega pa so tudi nevarne, saj so ugotovili, da prenašajo mikroorganizme, tudi povzročitelje nevarnih bolezni. Hranijo se z mrtvimi žuželkami in izgleda, da imajo najraje beljakovinsko hrano. Hranijo se tudi na sladkih sirupih, sadnem soku in kolačih
RAZMNOŽEVANJE FARAONSKIH MRAVELJ
Ne rojijo, parijo se v gnezdih, nove kolonije nastanejo s cepljenjem starih. Samica lahko tekom svojega življenja tvori 350-400 jajčec. Iz jajčec se v 5-6 dneh izležejo ličinke, katerih razvoj traja 22-24 dni, stadij bube pa traja 9-12 dni. Celoten razvojni cikel se zaključi v 38-45 dnevih pri sobni temperaturi.

 

ZATIRANJE

Mravlje privlačijo sladke snovi (sladkor, med, sadni sirupi, sadje), faraonske mravlje pa pred vsem beljakovine in ogljikovi hidrati, zato je zelo pomembno, da skrbimo za higieno. Sproti moramo odstraniti vso razsuto hrano ali razlito pijačo, ki bi lahko bila hrana mravljam. Mravlje lahko zatiramo s tekočimi insekticidi z zakasnjenim delovanjem. Nujno je tretirati vsa mesta, kjer izhajajo iz zidu cevi, razpoke in špranje in vsa mesta, kjer bi lahko pričakovali gnezdo. Ker jih privlači voda, je potrebno tretirati kopalnice in mesta okrog vodovodne napeljave.

  • tekoči insekticid
  • vabe

Kontaktirajte nas

kontaktni obrazec

obvezno polje