Deratizacija

Deratizacijo oz. zatiranje glodavcev ( miši, podgan) izvajamo tako po naročilu kot pri pogodbenih strankah preventino 2x do 6x letno odvisno od vrste objekta, zakonodaje in potrebe naročnika. V objektih kjer imajo uveden HACCP sistem vršimo tudi kontrolo deratizacijskih vab. Pri  2x letni deratizaciji, ki se prične  meseca meseca marca in septembra oz. v dogovuru z ostalimi izvajalci, odstranimo vse stare vabe skladno z zakonodajo in jih nadomestimo z novimi. Pri tem delu uporabljamo profesionalne preparate, ki imajo dovoljenje za uporabo v RS.

RF sistem

Dolgoletne izkušnje so nam pokazale, da je pri uporabi plastičnih deratizacijskih škatel ali sistemov prihajalo do nenamernega uničevanja (skladišča, kuhinje…) odtujevanja, problemov čiščenja (pri čistilnih postopkih v objektih se morajo plastične škatle ali sistemi odmikati in pri tem prihaja do nevestnega odstranjevanja).
Glede na vse navedene dejavnike in glede na to, da morajo biti vsi deratizacijski sistemi (vabe) po Pravilniku vrisani v načrt – tloris objekta, smo se odločili, da pri svojem delu uporabljamo pritrdilne Rostfrei sisteme.
Rostfrei sistem je pritrjen na steno objekta. Tako obstaja majhna verjetnost odtujevanja. Sam sistem ne ovira čistilnih postopkov v objektu (ker je iz nerjavečega materiala je primeren za čiščenje ter odporen na zunanje poškodbe). Vaba v samem sistemu pa je zaščitena s pokrovom, kateri jo ščiti pred zunanjimi negativnimi dejavniki (prah, vlaga…).

Kontaktirajte nas

kontaktni obrazec

obvezno polje